Czołowo 94, Radziejów

+48 54 285 33 20 madagier@madagier.pl

AMOFOSKA

1.00

Formuła nawozu: NPK 4-12-12
Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych “Fosfory” Sp. z o.o.
Klasa ziarnowa: frakcja 2-5,5mm, nie mniej niż 90%
Gęstość nasypowa: 1,19 kg/dm3
N (azot całkowity): 4%
N (azot amonowy): 4%
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie): 12% (całkowity), 9% (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie)
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): 6%
K2O (rozpuszczalny w wodzie): 12%
CaO (rozpuszczalny w wodzie): 9%
MgO (całkowity): 2,5%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie): 15%
SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Opis produktu:

AMOFOSKA NPK 4-12-12 produkt tenmożna stosować pod wszystkie rośliny uprawne – zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe itp.. Wyjątkowe proporcje P:K – 1:1 sprawiają, że nawóz ten jest także polecany do stosowania na łąkach, pastwiskach, sadach, uprawach warzywnych i wielu innych mających zbliżone zapotrzebowanie na fosfor i potas. Dodatkowo zawarte w nawozie makroelementy (Ca, S) i mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Magnez poprawia cechy jakościowe plonów, w tym również pasz zbieranych z użytków zielonych, zwiększając w runi zawartość magnezu niezbędnego dla zdrowia zwierząt. Nawóz ten zawierający fosforyt częściowo rozłożony, nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak: arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska. Polecany również w uprawie warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia w potas i siarkę: do wszystkich warzyw kapustnych, marchwi, selera, szpinaku, ogórków i sałaty oraz różnego typu sadach.

Właściwości:

AMOFOSKA NPK 4-12-12 jest nawozem NPK typu B 1.1. granulowanym, wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych:

Skład:

  • 4% N – azot amonowy (całkowity),
  • 12% P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych,
  • 9% P2O5 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
  • 12% K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
  • 9% CaO – tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie.
  • 15% SO3 – trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
  • 2,5% MgO – tlenek magnezu całkowity
  • Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Zawarta w nawozie siarka w formie łatwo-przyswajalnej dla roślin, wspomaga i reguluje właściwy ich rozwój. Dodatkowo stymuluje pobieranie azotu, jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych i wysokobiałkowych. Wysoka jakość granulek (tj. jednolita wielkość ziaren, o średnicy 2-,5 mm), ułatwia równomierny wysiew. Potwierdzeniem stałej jakości jest uzyskanie dla tego wyrobu certyfikatu nr 34/13 z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.

Zasady stosowania:

AMOFOSKA NPK 4-12-12jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie na rolę koniecznie należy zmieszać z glebą. Do siewu nasion można przystąpić po 7-10 dniach od rozsiewu. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną. Nadaje się on na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia, szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości fosforu i potasu.

Korzyści zastosowania:

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor pochodzący z fosforytu częściowo rozłożonego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Zastosowanie przedsiewnie Amofoski wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój, zwiększa odporność roślin, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wysoki plon.

Zalety fosforytów częściowo rozłożonych:

W produkcji naszych nawozów używamy mniejsze ilości kwasów przez co otrzymujemy fosforyty częściowo rozłożone, które zawierają fosfor rozpuszczalny w wodzie jak i wolnej uwalniający się w trakcie całego procesu wegetacji. Jest to wynikiem dostosowania do fizjologii roślin które posiadają dwie oddalone w czasie fazy krytyczne dla zapotrzebowania na fosfor.

Z uwagi na to że roślina nie może się „najeść fosforem na zapas”, idea stosowania naszych nawozów polega na stopniowym jego uwalnianiu, tak by nie uległ uwstecznieniu w glebie. W Polsce mamy bardzo często do czynienia ze spadkiem jego dostępności. Wynika to z faktu jego małej mobilności w glebie oraz dużej podatności na procesy uwsteczniania.

W pierwszym okresie gdy roślina ma słabo wykształcony system korzeniowy korzysta z fosforu rozpuszczalnego w wodzie.

W kolejnej fazie uruchamiają się z nawozu związki trudniej rozpuszczalne w wodzie, przy aktywnym udziale korzeni roślin które wydzielają kwasy (bursztynowy, cytrynowy, winowy).

Polityka RODO