Czołowo 94, Radziejów

+48 54 285 33 20 madagier@madagier.pl

POLCALC worki 25kg

1.00

Zawartość węglanu wapnia w s.m. (kredy) CaCO3: 93-98%
Zawartość magnezu wysokoreaktywnego MgCO3: < 5%
Zawartość pozostałych mikroelementów i wody: 7,5-3,9%
Reaktywność całkowita: 100%
Rozdrobnienie cząstek: 50% < 20 mikronów ; 100% <150 mikronów
Uziarnienie: od 2mm do 6mm
Postać: granulowana sucha

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Najważniejsze cechy:

  • 93-98% CaCO3
  • Wilgotność 5% +- 2%
  • Najskuteczniejszy, najbardziej wydajny i najlepszy nawóz na rynku do odkwaszania gleb
  • Najefektywniej podnosi PH gleby
  • Działa natychmiastowo
  • Dzięki odpowiedniej granulacji daje się łatwo rozsiewać na polu, podobnie jak inne nawozy granulowane
  • Dostępny w małym worku 25 kg
  • Nawóz całkowicie ekologiczny, pochodzenia naturalnego, powstały ze zmielenia i zgranulowania skał wapiennych Jury Krakowsko-Częstochowskiej
  • W żaden sposób nie szkodzi glebie i roślinom
  • Nie ulega przeterminowaniu

O produkcie

Wapno węglanowe granulowane POLCALC III GENERACJI to nawóz wysokoreaktywny o najwyższych parametrach odkwaszających i bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Produkt ten powstaje wskutek specjalistycznego przerobu skał wapiennych i jest zaliczony wg klasyfikacji opublikowanej w Ustawie z dnia 26 lipca 2000 roku do odmiany 04 i 05, czyli najbardziej wartościowej formy- z punktu widzenia nawożenia w rolnictwie. Odmiana 04 w s.m. lub 05* charakteryzuje się najwyższą zawartością przeliczeniową CaO i wynosi ponad 50 %. Skład chemiczny produktu to 92-98% +/- 5% CaCO3 w suchej masie oraz wilgotność od 7,5 do 3,9% pozostały skład to: związki krzemu, magnezu, molibdenu i żelaza. Nawóz ten nie zawiera metali ciężkich takich jak ołów i kadm wg. normy określonej w ustawie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dz.U. z 2004 r., nr 236, poz. 2369. Granulki mają rozmiar od 2 do 6mm. Parametry rozdrobnienia cząstek odpowiadają kredzie technicznej o specjalnych parametrach wykorzystywanej w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu. Najdrobniejsze frakcje mierzone są w mikronach (od 5 do 150μm ). Dzięki temu ma to bezpośrednie przełożenie na szybkość i efektywność procesów przenikania do gleby i sytemu korzeniowego roślin. Nawóz polecany przez ekspertów! Daje natychmiastowy efekt, szczególnie w systematycznym i zrównoważonym stosowaniu.

Polityka RODO